ชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

ชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่พระองค์ท่านได้สร้างคุณประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยภายในกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมลงนามถวายพระพร และปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ และถวายเป็นพระราชกุศล

ชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

ชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความมุมานะ ตรากตรำพระวรกายเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยมีพระราชประสงค์รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาที่หลากหลาย ให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงงานด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ etownweb.net

ufa slot

Releated